Grunnleggende musikkopplæring på en ny måte.

Lyd & Fryd gir barna en arena som gir mulighet for mestring!

Vi tilbyr kurs og undervisning for førskolebarn og barnehageansatte.

Lyd & Fryd – ”I musikkens verden” er grunnleggende musikkopplæring på en ny måte. Enkle aktiviteter støttet av morsomme illustrasjoner, gir en trygg introduksjon til musikkens verden. Lyd & Fryd-kursene er for alle førskolebarn og inspirerer til sang, lek og samspill på flere nivåer.

Gjennom samspill lærer vi om musikk, noter og rytmer gjennom enkle og lekne oppgaver.

• Musikk er med på å styrke barnets identitet.
• Musikk styrker språkutvikling.
• Musikk styrker sosiale ferdigheter som å vente på tur, ta initiativ, være i fokus, følge regler, ta imot felles beskjed.
• Musikk styrker oppmerksomhet og konsentrasjon.
• Musikk gir gode mestringsopplevelser og styrker selvfølelsen.
• Deltagelse i musikkaktiviteter gir bedre kognitive ferdigheter.
• Musikk er et viktig element i kulturarven vår.


Ta kontakt for informasjon og tilbud