Vi gjør noe sammen!

Lyd & Fryd er et unikt tilbud til alle som ønsker å lære seg å spille et instrument, få banderfaring, skrive låter eller bare ha det moro med musikk. Vi underviser på alle nivåer, fra nybegynner til ekspert, og fokuserer på læring gjennom samspill.


Hva tilbyr vi?


Lyd & Fryd kan være en arena som gir mulighet for mestring:

  • Musikk er med på å styrke identitet, oppmerksomhet og konsentrasjon.
  • Musikk styrker språkutvikling.
  • Musikk styrker sosiale ferdigheter som å ta initiativ, være i fokus, følge regler, ta imot felles beskjed.
  • Musikk gir gode mestringsopplevelser og styrker selvfølelsen.
  • Deltagelse i musikkaktiviteter gir bedre kognitive ferdigheter.
  • Musikk er et viktig element i kulturarven vår.