1. Påmelding
  • Påmelding til kurs og undervisning skal foretas av foresatt eller personer over 18 år.
  • Påmelding må gjøres via LYD & FRYD sine hjemmesider.
  • Påmelding er bindende.
  • Kontrakten mellom elev/foresatt og LYD & FRYD løper følgelig inntil den sies opp av en av partene. Se regler for avmelding.
 2. Avmelding
  • Påmeldingen er bindende! Avmelding må skje skriftlig til e-postadresse avmelding@lydogfryd.no senest 14 dager før semesterstart. Ved senere avmelding forfaller allikevel kursavgiften i sin helhet.
  • Ved langvarig sykdom hos eleven trekkes kursavgiften mot forevisning av sykemelding fra lege. Elever som ikke møter opp til avtalt time har ikke rett til refusjon av semesteravgift.
 3. Betaling
  • Betaling av kursavgift må skje til forfall.
  • Betalingsinformasjon og priser for kurs og undervisning ligger tilgjenglig på våre nettsider. Betalingsinformasjon kommer også frem på tilsendt faktura.
  • Det gis kun rabatt til familie på til sammen 10%. Dvs. at dersom man er to søsken få hver av elevene 5% rabatt. Dersom det er tre søsken får hver av elevene 3,33%. Det gis ikke rabatt ved delbetaling.
  • Husk å bruke KID-nummer ved innbetaling av fakura!
  • Faktura blir sendt til den e-postadresse du brukte ved påmelding. Du har selv ansvar for å sjekke at faktura har kommet til denne adressen. Se punkt 8 for deres kontaktinformasjon.
 4. Undervisning
  • LYD & FRYD plikter å levere et undervisningstilbud til eleven etter nærmere avtale med den enkelte elev/foresatt.
  • Med mindre annet er avtalt har eleven krav på 30 minutters undervisning per uke.
  • LYD & FRYD har sin egen semesterplan og årshjul. Disse to er å finne, til en hver tid, på våre hjemmesider.
 5. Prøvetime
  • Nye elever er velkommen til en uforpliktende prøvetime. Dette betyr at dersom du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet, trenger du ikke å betale semesteravgift. Påmelding må skje via vår påmeldingsmal på våre hjemmesider.
 6. Endringer i timeplanen
  • Det kan oppstå forandringer i timeplanen i løpet av et semester. Kursavgift returneres ikke grunnet endringer. Vi vil hele tiden holde kunden oppdatert med endringer og vi vil gjøre det vi kan for å tilfredstille alles behov.
 7. Avlysning av timer
  • Det kan forekomme avlysning av kurs og undervisning på grunn av sykdom hos pedagog. Disse timene vil bli gitt igjen ved slutten av semesteret eller tidligere. Ved avlysningn vil det bli sendt e-post til elevenes foresatte med informasjon om avlysning, samt tid for ny time.
 8. Deres kontaktinformasjon
  • Foresatte må til en hver tid se til at LYD & FRYD har korrekte e-post og telefonnummer vi kan nå dere på. Endringer kan sendes til info@lydogfryd.no
 9. Informasjonskanaler
  • LYD & FRYD plikter å videreformidle viktig informasjon til kursdeltakere og foresatte. Dette gjøres via våre informasjonskanaler som er: Hjemmeside, nyhetsbrev, Facebook og Twitter.
  • Elev/foresatte plikter til å holde seg oppdaterte ved å følge med på våre informasjonskanaler.
 10. Skader
  • LYD & FRYD har ikke forsikringsansvar for skader på elever, samt utstyr, i forbindelse med kurs og undervisning eller konserter.
 11. Musikk, bilder og video
  • LYD & FRYD står fritt til å bruke musikk, bilder og video fra kurs, undervisning og konsertder for markedsføring av LYD & FRYD – både elektronisk og i trykte medier.
  • Musikk som lages og brukes i undervisningen, i samarbeid med pedagog, er i LYD & FRYD sitt eie til noe annet er avtalt og åndsverket er registrert i TONO. Dette ivartar alles rettigheter mtp. offentliggjøring av musikk laget i og for undervisning.