IMG_1063Det å lykkes med egne mål kan gi stor mestringsfølelse. En følelse av GULL!

Å sette seg mål handler ikke nødvendigvis om å gjøre sinnsykt store og vanskelige ting, det kan også handle om å ta små skritt i riktig retning.

Reisen til RockestjernenSom nevnt i forrige nyhetsbrev, tenker vi dette året å fokusere på at elevene skal kunne jobbe fram mot mål som de er med og setter selv. Vi kaller dette ”Reisen til Rockestjernen”. Første timen kommer derfor pedagogene til å bruke litt tid på å forme disse målene og skrive dem ned sammen med den enkelte elev.

Eleven får med seg et ark hjem med oversikt over målene som ble satt på timen. Vi håper og tror at dette kan føre til enda mer motivasjon, mestringsfølelse og spilleglede! I tillegg kan det hjelpe foresatte med å ha en oversikt over hva eleven jobber med.

Gi oss gjerne tilbakemelding hvis dere har spørsmål eller innspill!

Nå setter vi i gang med undervisningen igjen, og vi pedagogene gleder oss til å se både nye og kjente ansikter på timene denne uka!